POZOR!!! Na strelnici je stály dozor!

Meniny na web

Počítadlo prístupov :

Predpoveď počasia

Textové pole: Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce 2020
Textové pole: U P O Z O R N E N I E !!!
  
Vážení zákazníci,
na základe rozhodnutia vlády SR a schválenia krízovým štábom sa od stredy 22.04.2020 otvára naša strelnica pre potreby tréningu jednotlivých strelcov. Maximálny počet strelcov na strelnici je stanovený na 5 osôb. Na strelnici budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk ako aj zbraní (v prípade potreby). Každá osoba prítomná na strelnici musí mať nasadené ochranné rúško a musí dodržovať odstup od iných osôb (cca. 2 metre).  
Ďakujeme za pochopenie. 
Textové pole: NOVINKY

Ponúkame Vám absolvovanie výučbového streleckého programu: 

Personal Defense Shooting ProgramTM (PDSP)
počítadlo.abz.cz
www.sme.sk

Strelnica Hájiček

Pravidlá REPIKO

(REVOLVER - PIŠTOLE - KOLEKTÍV)

 

 

OZNAMY!!

Textové pole: POZOR!!! Každú návštevu strelnice je potrebné vopred telefonicky dohodnúť!
 Stojkovič Miloslav  0917 122 287

Ponúkame Vám absolvovanie výučbového streleckého programu: Personal Defense Shooting ProgramTM (PDSP)

Pre podrobnosti kliknite na logo vľavo.