Verejný

Vianočný pretek 

 

19.12.2015

 

Verejné preteky k výročiu otvorenia strelnice

 

24.10.2015

Streľba z útočnej

pušky

 

04.10.2015

 

Pretek sa nekonal

Súťaž o plaketu správcu strelnice

 

19.09.2015

Súťaž trojboj

pištoľ — revolver

 

25.07.2015

 

Verejný

Vianočný pretek 

 

27.12.2014

Verejná súťaž

o Putovnú plaketu správcu strelnice Hájiček

 

26.10.2014

Pretek k otvoreniu strelnice

 

28.09.2014

 

Pretek sa nekonal

Textové pole: ROK 2014
Textové pole: ROK 2015

Strelnica Hájiček

ARCHÍV   AKCIÍ

Streľba zo samo-nabíjacej zbrane 58

5. kolo  100m

30.07.2016

Streľba zo samo-nabíjacej zbrane 58

Verejné preteky 100m

02.10.2016

 

 

Pretek sa nekonal

Verejné preteky k otvoreniu strelnice

III. ročník

29.10.2016

 

 

Pretek sa nekonal

Výsledky z preteku ŠTANDARD

 

OPEN

Strelecký viacboj

KVvZ

 

01.09.2016

 

Vianočné preteky

 

18.12.2016

 

 

 

 

Pretek REPIKO

 

21.08.2016

Výsledky z preteku

PIŠTOL

 

REVOLVER

Výsledky z preteku

PIŠTOL

 

REVOLVER

Textové pole: ROK 2016

Verejný pretek zo samo-nabíjacej zbrane vz. 58

29.04.2017

Verejný pretek zo samo-nabíjacej zbrane vz. 58

28.10.2017

Medzinárodný strelecký pretek trojčlenných družstiev v REPIKO

12.-13.08.2017

6. kvalifikačný pretek v streleckom trojboji

 

09.07.2017

 

 

Výsledky z preteku

 PIŠTOL

 

REVOLVER

Výsledky z preteku

 SOBOTA

 

NEDEĽA

 

Vianočné preteky

 

23.12.2017

Textové pole: ROK 2017