Verejný

Vianočný pretek 

 

19.12.2015

 

Verejné preteky k výročiu otvorenia strelnice

 

24.10.2015

Streľba z útočnej

pušky

 

04.10.2015

 

Pretek sa nekonal

Súťaž o plaketu správcu strelnice

 

19.09.2015

Súťaž trojboj

pištoľ — revolver

 

25.07.2015

 

Verejný

Vianočný pretek 

 

27.12.2014

Verejná súťaž

o Putovnú plaketu správcu strelnice Hájiček

 

26.10.2014

Pretek k otvoreniu strelnice

 

28.09.2014

 

Pretek sa nekonal

Textové pole: ROK 2014
Textové pole: ROK 2015

Streľba zo samo-nabíjacej zbrane 58

5. kolo  100m

30.07.2016

Streľba zo samo-nabíjacej zbrane 58

Verejné preteky 100m

02.10.2016

 

 

Pretek sa nekonal

Verejné preteky k otvoreniu strelnice

III. ročník

29.10.2016

 

 

Pretek sa nekonal

Výsledky z preteku ŠTANDARD

 

OPEN

Strelecký viacboj

KVvZ

 

01.09.2016

 

Vianočné preteky

 

18.12.2016

 

 

 

 

Pretek REPIKO

 

21.08.2016

Výsledky z preteku

PIŠTOL

 

REVOLVER

Výsledky z preteku

PIŠTOL

 

REVOLVER

Textové pole: ROK 2016

Verejný pretek zo samo-nabíjacej zbrane vz. 58

29.04.2017

Verejný pretek zo samo-nabíjacej zbrane vz. 58

28.10.2017

Medzinárodný strelecký pretek trojčlenných družstiev v REPIKO

12.-13.08.2017

6. kvalifikačný pretek v streleckom trojboji

 

09.07.2017

 

 

Výsledky z preteku

 PIŠTOL

 

REVOLVER

Výsledky z preteku

 SOBOTA

 

NEDEĽA

 

Vianočné preteky

 

23.12.2017

Textové pole: ROK 2017

Propozície REPIKO extra

 

19-20.05.2018

KALENDÁR AKCIÍ PRE ROK 2018

Propozície na 3.kolo kvalifikačného preteku

 

30.06.2018

Propozície verejný pretek vz. 58

 

10.06.2018

Propozície REPIKO extra

 

14-15.07.2018

Propozície na 4.kolo kvalifikačného preteku

 

01.07.2018

Propozície preteku k otvoreniu strelnice

 

20.10.2018

Propozície na pretek Memoriál J. Zemeníka

 

11.11.2018

 

Propozície k preteku, klikni sem POZOR!!! Pretek zrušený!!!

PRETEK bol z dôvodu PN organizátora zrušený!!!

Propozície na

Vianočný pretek

 

22.12.2018

ARCHÍV   AKCIÍ

Propozície na  3 a 4 kolo kvalif. preteku

 

08. a 09.06.2019

Propozície na REPIKO extra

 

22. a 23.06.2019

Propozície na REPIKO extra

 

31.08.2019

Propozície na MSP 3-čl. družstiev a verejný pretek jednotlivcov

19.10.2019

Propozície na Memoriál Jána Zemeníka 4.ročník

09.11.2019

Propozície na pretek streľby z guľovnice

 

23.11.2019

Propozície na Vianočný pretek

 

21.12.2019

KALENDÁR AKCIÍ PRE ROK 2019

Propozície na takz. Vianočný pretek

 

02.03.2019

Výsledky z preteku

 PIŠTOL

 

REVOLVER

Propozície na  Veľkonočný pretek

 

13.04.2019

Výsledky z preteku

OPEN  STANDARD

 

OPEN  STANDARD

Výsledky z preteku

 Jednotlivci

 

Palcát

Výsledky z preteku

 Jednotlivci

 

Družstvá

KALENDÁR AKCIÍ PRE ROK 2020

KALENDÁR AKCIÍ PRE ROK 2021

Z dôvodu pandémie sa v roku 2021 nekonali preteky, strelnica fungovala

v obmedzenom režime.

Z dôvodu pandémie sa v roku 2020 nekonali preteky, strelnica fungovala

v obmedzenom režime.